Wetenschappers, lectoren, beleidsmakers en vakdocenten kijken vanuit hun expertise en ervaringen terug op het project Fysieke Integriteit van Rotterdam Vakmanstad/Skillcity. Dit ecosociale project is tussen 2008 en 2012 als regulier onderdeel van het lesprogramma experimenteel ontwikkeld op de openbare basisschool Bloemhof in de gelijknamige wijk in Rotterdam Zuid. Fysieke Integriteit stimuleert systematisch het ecosociale bewustzijn van leerlingen door hen bewust te maken van hun energiehuishouding en hun eetgewoontes. Direct aansluitend bij hun interesses worden zij verantwoordelijk gemaakt voor hun keuzes en gedrag in een ecosociale cirkel. Deze bestaat uit sporten (judo), samen eten, koken, tuinieren, natuur- en milieulessen en filosoferen. Hierbij zijn ouders, docenten, begeleiders en stagiairs uit het mbo, hbo en universitair onderwijs nauw betrokken. Gedurende drie jaar is de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wetenschappelijk gemonitord. 

wat heet lichamelijke opvoeding