Wat doet Rotterdam Vakmanstad in Bloemhof?

Zie schema #1.

Op dit eerste interactieveld maken leerlingen van het basisonderwijs (4-12 jaar) zich op school in het project Fysieke Integriteit de ECO3 skills eigen: fysiek, sociaal en mentaal.

D
e judolijn
Van overgewicht naar overwicht en evenwicht door het verwerven van sportskills (judotechnieken: waza), sociale skills (iedere krijger is een gever), culturele skills (judo etiquette als een exemplarisch voorbeeld van hoe mensen in andere culturen met elkaar omgaan) en mentale skills (aandacht, concentratie en doorzettingsvermogen). De resultaten bij de toernooien zijn er naar. (3.2.2.a)

D
e kooklijn
Goed voeden en opvoeden door de verwerven van kookskills (van snijtechnieken tot plannen van hele maaltijden), sociale skills (van “hoe maakt u het?” tot samen eten en afwassen), culturele skills (het begrijpen en waarderen van afwijkend eten en tafelmanieren) en mentale skills (aandacht besteden aan kwaliteit). (3.2.2.b)

D
e ecolijn
Onder het motto ‘afvallen, geen afval’ worden tuinierskills aangeleerd (groene vingers), sociale skills ontwikkeld (samen de rotzooi opruimen en begrijpen waar je anderen mee opscheept), in de meest letterlijke zin culturele skills verworven (cultuur is allereerst in cultuur brengen, verbouwen, cultiveren) en mentale skills opgedaan (door voeling een breed empathisch begrip krijgen van andere wezens)

D
e filosofielijn
De eerder besproken skills worden ecosociaal expliciet gemaakt in de filosofielessen. Deze ondersteunen een integrale vorming waarin rationaliteit en sensibiliteit elkaar aanvullen. Door te denken met je lichaam bij het judo, met je neus en mond bij het koken en met je handen en je huis bij het tuinieren is deze sensibiliteit al voorgevormd. Door deze interesse is doorzien ook een kwestie van aanvoelen en invoelen geworden.

Zo duidt fysieke integriteit op de onschendbaarheid van het kind en een uitgebalanceerde vorming. Integriteit wordt verbreed naar een evenwichtige, fysieke toestand van de leefomgeving. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor alle partijen, te beginnen bij het gezin, maar ook bij de school. Verantwoordelijkheid houdt iemands integriteit op spanning. Die spanning is onoplosbaar omdat er altijd weerstand is en er dus keuzes gemaakt moeten worden. Leren omgaan met spanningen, met dilemma’s, met paradoxen, zonder te vluchten in illusoire oplossingen en fictieve harmonieën is de basis van Fysieke Integriteit.

Zie schema #2.

Het project Fysieke Integriteit wordt in het schooljaar 2008-2009 gestart en is in 2011 uitontwikkeld. Er wordt binnen het leerplan in de 6 uur van de Brede school verplicht lessen gevolgd in judo, koken, tuinieren met natuur- en milieulessen en filosofie aangeboden. Alle kinderen eten vier dagen tussen de middag op school, waar in het schoolrestaurant door koks, moeders en stagiairs van Albeda en Zadkine met verse groenten en fruit wordt gewerkt. Er zijn vier wijktuinen ontwikkeld. Stagiairs van de Hogeschool Rotterdam en de Faculteit der Wijsbegeerte van de EUR ondersteunen de lessen. Ongemerkt krijgt de school zo een rol als ‘community-school’: er wordt gewerkt met de wereld rondom de school aan de optimale ontwikkeling van de kinderen, maar ondertussen ook aan de ontwikkeling van de ouders. Steeds meer moeders worden bij de school betrokken, als vrijwilliger voor de overblijf en de keuken, maar daarna ook steeds meer op organisatorisch gebied.

Intern
Verschillende video's
Interview met leerling Aliyan van OBS Bloemhof in BOOR Magazine

Foto's
– Bekijk hier de galerij