Ouderparticipatie: cursus 'Eet je Slim' 2012-2013
Al in de opzet van Fysieke Integriteit in 2008 is er een opschaling naar de buurt voorzien. Er is nagedacht over arrangementen met personeel in ‘uitcater’module. Er wordt een folder gemaakt, maar deze stap blijkt voor de eerste fase met al zijn verschillende trajecten nog niet opportuun. Wel wordt ermee geëxperimenteerd tijdens de vele presentaties voor in het project geïnteresseerde groepen die op de Bloemhofschool seminars volgen en in de diners pensants of denkdiners waarmee RVS sponsorgroepen binnenhaalt om het geld voor de lunches bij elkaar te krijgen. Eind 2011 worden de kooklessen voor ouders opgestart. Door de problemen bij Vestia is hun ondersteuning weggevallen, maar met de binnen hun buurtinitiatief Oleander Bloeit aangestelde Mo Smit worden in het voorjaar van 2012 op drie ochtenden kooklessen gegeven aan de damesgroep Duizendknopen uit de wijk, een groep van 20 buurtmoeders die zichzelf al verenigd hebben in een kookclub. De belangstelling is groot. De dames zijn enthousiast en helpen met de bereiding van de verschillende gerechten terwijl ondertussen de recepten nauwgezet worden genoteerd. Na afloop van iedere bijeenkomst wordt er gegeten en collectief besloten wat het onderwerp voor de volgende sessie is: gezond zoet met veel fruit of/en gerechten met vis uit de oven. Ter afsluiting van de reeks kooklessen wordt er een familiediner georganiseerd. De opkomst is groot en er komen dit keer ook mannen mee, die doorgaans moeilijk te benaderen zijn.

In 2012 worden er ook gezinsdiners voor de ouders van de leerlingen georganiseerd. Bij de eerste komen er rond de 80 personen, bij de tweede na de zomer, ditmaal tegen betaling – €10 per gezin – kostendekkend voor de ingrediënten, meer dan 100. Bij het eten gaat er een intekenlijst rond voor de cursus "Eet je slim!" die later die maand van start gaat. Ter stimulering van het meerschalige denken waar RVS op inzet, wordt te kennen gegeven dat elke ouder die op OBS Bloemhof werkt ook aan de cursus mee moet doen. Tijdens deze bijeenkomst is een diëtiste aanwezig. Zij dient met haar expertise als vraagbaak en ondersteunt met adviezen en praktische tips. Vierdejaars stagiaire Sumeya Erdem van de Hogeschool die voor het tweede jaar stage loopt, geeft de ouders achtergrondinformatie over Fysieke Integriteit. Ze zet een onderzoekje op over concentratiebevordering en organiseert de ouderspreekuren op twee locaties via themaochtenden.

Lessen: Eet je slim!


Les 1: Kennismaking en introductie. Met plaatjes en korte tekstjes van voedingswaren en maaltijden doen we een inventarisatie van eetgewoonten. Er volgt een gesprek over voedingswaarde van die getoonde voorbeelden.

Les 2: Eetgewoonten. Welke snacks geeft u aan uw kind? Op welke manier kunnen we dit gezonder maken? Dit wordt in een kookles in praktijk gebracht.

Les 3: Moeilijke momenten, moeilijke eters en pedagogische vaardigheden. Wat zijn de moeilijke momenten die u vaak tegenkomt? Hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Les 4: Etiketten bestuderen. Wat zijn al die E-nummers: kunstmatige kleur- en smaakstoffen.

Les 5: Anatomie: het lichaam. Hierbij wordt de afzonderlijke plaatsen en liggingen van de organen bekeken door middel van een anatomische poster en wordt de verbinding gelegd met de gevolgen die voedingsmiddelen kunnen hebben voor het lichaam. Er volgen interessante weetjes over het lichaam en de seintjes van het brein. Daarnaast wordt er ook teruggekeken op het eetexperiment.

Les 6: Voedingsbehoeften. Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en diner als een bedelaar. We spreken over tijden, frequentie, leeftijd, geslacht in het licht van (lichamelijke) activiteiten.

In samenwerking met de nabijgelegen artsenprakijk van huisarts Galesloot, Bureau Frontlijn en de diëtiste wordt zo aan de bewustwording en gedragsverandering van ouders en indirect ook aan de gezondheid van de kinderen gewerkt. De opschalingslag van de fysieke ontwikkeling krijgt hierin zijn eerste vorm.

Foto's
– Bekijk hier het fotoalbum