Het gaat erom een adequate probleemanalyse gericht op maatwerk te formuleren. Voor deze bijeenkomst vragen RVS een beperkt aantal bestuurders uit de verschillende onderwijsgremia met ons mee te denken en te eten.

Rondetafel in maart 2014
Op 11 maart 2014 organiseert RVS een rondetafel gesprek met als doel partners te vinden uit het bedrijfsleven om het concept van de Vakwerf verder te verfijnen. Het gaat erom een adequate probleemanalyse gericht op maatwerk te formuleren. Voor deze rondetafel bijeenkomst vragen wij een beperkt aantal Rotterdamse ondernemingen mee te denken.