Rotterdam Vakmanstad wordt financieel ondersteund door:

– Stichting de Verre Bergen
– Stichting Vogelgezang
– Sint Laurensfonds Rotterdam
– Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling
– Deelgemeente Feijenoord

Toelichting

Startgeld

Het Architectuur Instituut Rotterdam biedt RVS in 2006 door het verstrekken van een werkbedrag de kans haar inzichten aan de praktijk te toetsen. In een aantal sessies worden deze ideeën aan potentiële partners voorgelegd. Pact op Zuid toont interesse. Het eerste startkapitaal van € 70.000 komt van wethouder Dominic Schrijer om te onderzoeken wat de RVS strategie tactisch en operationeel voorstelt. Er wordt met veel partijen gesproken, maar vooral met de pijlerhouders van het Pact op Zuid om zicht te krijgen op de afzonderlijke gebieden. Het Pact financiert het in kaart brengen van de verschillende pijlers van het Pact: fysiek, economisch, sociaal, cultureel en veiligheid. Ook wordt RVS betrokken bij de sociaal-culturele spin-off van het Stadionpark. Ze werkt in opdracht van de dienst Sport en Recreatie aan de visie voor een sportcultuur op Zuid. Door co -financiering van Stichting Kijk op Zuid en het Woon- bedrijf Rotterdam, De Slinger Rotterdam en de deelgemeente IJsselmonde worden onderzoek en interventies ten aanzien van Actief Burgerschap bekostigd.

Structurele financiering
In 2008 wordt RVS door het Pact op Zuid de kans geboden om het driejarige project Fysieke Integriteit in samenwerking met de Bloemhofschool op te starten. Het overgrote deel van de kosten wordt via het Pact bij de diensten geparkeerd binnen reguliere budgetten.


Zo worden via het Verlengde Dag Arrangement van dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) personele en materiële kosten overgenomen. De dienst Sport en Recreatie levert een projectmedewerker en de tuinmeester van De Enk die zich bezighouden met de ecolijn. Met Sportsupport wordt aan de schoolsportvereniging gewerkt.

 Deelgemeente Feijenoord ondersteunt samen met dienst Sport en Recreatie bij de ontwikkeling van de tuinen voor materiaal en de inzet van zakgeldjongeren. Woningcorporatie Vestia bekostigt ondersteuning bij het onderhoud van de wijktuinen. De organisatie, coördinatie, registratie en monitoring voor drie en een half jaar komt voor rekening van het Pact, in casu de dienst Stedebouw en volkshuisvesting. Vestia financiert de keuken in het Stekgebouw. De uitrol van Fysieke Integriteit in de wijk Carnisse in Charlois wordt ingebed in het samenwerkingsverband Veerkracht dat voor vier jaar wordt gesubsidieerd. Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid. Zuid werkt! draagt de kosten voor de vier partijen die ieder met een ton per jaar aan de slag gaan. In januari 2012 eindigt de financiering van Fysieke Integriteit in Bloemhof. Voor de opschaling naar de tweede fase – 2012-2015 – staat het in 2011 opgerichte fonds Stichting De Verre Bergen garant. In deze financiering zijn naast fysieke Integriteit ook nieuwe trajecten opgenomen zoals het Vakhuis, de Brede Vakantieschool, de Weekendschool en de Vakwerf. De financiering van Stichting De Vergen is verlengd tot medio 2016.

Kortlopende financiering 
Naast de structurele financiering voor drie jaar en langer zijn er ook kortlopende financieringen. Door de samenwerking met De Slinger Rotterdam krijgt RVS van het Sint Laurensfonds subsidie om in 2011-2012 een huiswerktraject op OBS Bloemhof op te zetten, evenals voor de opzet van Fysieke Integriteit op KBS Agnesschool in de wijk Feijenoord in diezelfde periode. Door de opdrachten van Stadshavens aan RVS in 2011-2012 kan RVS onderzoeken hoe haar visie op een integrale en duurzame gebiedsontwikkeling productief kan doorwerken in het Merwevierhavengebied. Dat geldt in dezelfde mate voor het wijkontwikkelplan voor de wijk Feijenoord en in het verlengde daarvan van het facilitair scenario op de Agnesschool, dat door de deelgemeente Feijenoord en woningcorporatie Woonstad financieel wordt gesteund.


Incidentele financiering
Voor de keuken van OBS Bloemhof wordt incidenteel financiële en materiële ondersteuning gevonden. PwC subsidieert de cateringcar, Quaker Oats/Pepsico levert halffabricaten en biedt logistieke ondersteuning. Via de moskee is het inkopen van halal vlees tegen een lagere prijs geregeld en de meelfabriek Meneba heeft RvS tussen 2008 en 2010 per maand een achttal zakken tarwe en meel geleverd. Transtrend BB loopt tijdens de marathon in Rotterdam in 2011 een sponsorloop die voor de Bloemhofschool een riant bedrag oplevert. Bureau Veiligheid van Rotterdam subsidieert in 2010 het jaarbedrag van € 24.000 voor de lunchkosten.

Ondersteuning in natura
In het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ondersteunen diverse organisaties Rotterdam Vakmanstad. Dat uit zich in kortingen op het afnemen van bepaalde diensten of bijvoorbeeld in het bieden van gratis adviesdiensten door bijvoorbeeld de accountants en fiscalisten van PwC Rotterdam.

Algemeen nut beogende instelling
Stichting Vakmanstad is sinds 27 februari 2013 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onder het onderdeel ‘contact’ vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Vakmanstad, zoals ook wettelijk voorgeschreven.