In januari 2014 zijn RVS en de Agnesschool een nieuw samenwerkingsverband aangegaan om in het kader van de Children’s Zone het traject Fysieke Integriteit (FI) op te schalen. Het uitgangspunt hierbij is het integreren van verdere intensivering van de FI activiteiten die sinds 2011 ondersteund door het Laurensfonds werden aangeboden. Middels financiële steun vanuit Stichting Vogelgezang kunnen we de FI-activiteiten de komende jaren verder vormgeven.

Agnesschool implementeert alle onderdelen Van fysieke integriteit
Op de Agnesschool rolt RVS vanaf september 2014 alle onderdelen van fysieke integriteit uit, te weten: judo/aikido, tuinieren, eten/koken en filosofie. Op deze manier kunnen we maximaal werken aan het verstevigen van de fysieke, sociale en mentale skills van leerlingen. Door naast de normale schoolvakken (zoals rekenen en taal) andere vaardigheden aan te bieden, krijgen  kinderen de kans zichzelf beter te leren kennen en te ontwikkelen. Het zelfvertrouwen, zelfrespect en de kans op een betere toekomst wordt hiermee vergroot.

Intensivering
Met Fysieke integriteit zetten we dit jaar flinke stappen op de Agnesschool. Het afgelopen schooljaar (2013-2014) experimenteerden we voor het eerst met aikidoclinics. Dit is zo goed bevallen dat komend schooljaar de groepen 4tm8 via Lekker Fit! Het hele jaar aikido-training krijgen. In totaal gaat het hier om 140 leerlingen. De groepen 4a/b en 5a/b volgen wekelijks ecoles in de wijktuin op de Oranjeboomstraat. Onder leiding van Leonie van Wees en Mirjam Poolster krijgen de leerlingen van groep 3tm8 uitdagende filosofielessen. Verder wordt de schoollunch opgeschaald van 70 naar 100 leerlingen per dag, uitgeserveerd vanuit een gloednieuwe keuken. Maar ook de ouders worden niet vergeten. Gedurende dit schooljaar kunnen zij meedoen aan de incidentele Eet je Slim! Wokshops.

Overzicht  van de wekelijkse activiteiten schooljaar 2014-2015:

  • Ecoles voor 4 jaargroepen 4a/b en 5a/b
  • Start van de judo/aikidolessen voor de klassen 4tm8
  • Filosofie voor de groepen 3tm8
  • Opschaling van de gezonde maaltijd van 70 naar 100 leerlingen per dag
  • Diverse ‘Eet je slim!” workshops voor betrokken ouders
Wat deed Rotterdam Vakmanstad in Feijenoord vanaf 2011?
Samen met De Slinger Rotterdam heeft RVS in 2011 bij het Sint Laurensfonds een subsidie gekregen om aspecten van Fysieke Integriteit op de katholieke basisschool Agnesschool, in het hartje van de wijk Feijenoord, op te zetten. Dit gebeurt in het kader van het wijkontwikkelplan De Nieuwe Belangstelling dat RVS voor deze wijk in opdracht van Woonstad en de deelgemeente Feijenoord heeft geschreven.

Zie schema #1.


Verbreding Fysieke Integriteit 
In het schooljaar 2012-2013 heeft RVS haar activiteiten in Feijenoord verbreed. De schooldirectie kiest ervoor om drie trajecten van Fysieke integriteit op vrijwillige basis in de school aan te bieden. Zo eten er 50 leerlingen vier dagen in de week een warme lunch, bereid op school. Wekelijks worden er filosofielessen en tuinlessen gegeven en er zijn met BuurtLab buurttuinen met mobiele bakken aangelegd op de door afbraak opengevallen plekken in de Oranjeboomstraat. De Agnesschool is bij de Children’s Zone van het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid aangesloten.


Download
Schema #1 (PDF)
Rapport De Nieuwe Belangstelling (PDF)
Boek: Wat heet lichamelijke opvoeding (PDF)

Extern

Artikel: www.trouw.nl

Foto's
– Bekijk hier de foto's