Wat doet Rotterdam Vakmanstad in de Tarwewijk?

Sinds het schooljaar 2015-2016 is het traject Fysieke Integriteit geïmplementeerd op OBS de Globe in de Tarwewijk. Op beide locaties van de Globe, de Zwartewaalstraat en de Den Hertigstraat, maken de leerlingen van groep 1 t/m 8 kennis met het gehele aanbod aan leerlijnen van het traject FI. 

Het Basaal Integraal pakket van Rotterdam Vakmanstad betreft vier leerlijnen die de fysieke, sociale en mentale weerbaarheid van alle leerlingen gedurende vier jaar versterkt en hun talenten ontwikkelt.

Gezondlijn (klik hier voor videobeelden)
Groep 1 t/m 5:                                kook- en smaaklessen

Groep 6 t/m 8:                                koken, gezonde leefstijl en EHBO

Inzet
Met de gezondlijn wordt ingezet op een brede smaakontwikkeling van leerlingen en het leren maken van bewuste keuzen op het gebied voeding, seksualiteit en levensstijl (voorlichting alcohol & drugs). De bovenbouwleerlingen krijgen daarnaast een gecertificeerde EHBO-cursus aangeboden waarmee ze het menselijk lichaam leren verkennen en het leren bieden van passende hulp. In de lessen zijn taal- en rekenwerkvormen als vast onderdeel opgenomen.

Groenlijn
Groep 1 t/m 8:                                biologie- en tuinlessen

Inzet
In de groenlijn staat het aanleren van kennis omtrent leefwereld en de natuur centraal en werken we intensief aan de ombuiging van een wegwerpcultuur richting een ecosociale zorgcultuur. Leerlingen krijgen door werken in de tuin en ecolessen inzicht in cyclische processen. Zo wordt duurzaamheid spelenderwijs een onderdeel van hun handelen. Rotterdam Vakmanstad legt aan de Zwartewaalstraat bij OBS de Globe een nieuwe educatieve tuin aan.

Denklijn
Groep 1 t/m 5:                                filosofie

Groep 6 t/m 8:                                ecosofie

Inzet
Leerlingen hebben veel vragen. Daarvan maken we tijdens de filosofielessen graag gebruik. Een vragende, onderzoekende houding vormt de basis voor zelfstandig denken, oordelen en voor bewust handelen. Daarom besteden we tijdens filosofie ruim aandacht aan dit thema. De bovenbouwleerlingen krijgen naast de filosofielessen ook vredeslessen en ecolessen. Zo leren zij niet alleen om hun eigen mening te beargumenteren, maar zich ook in te leven in het standpunt van een ander. De ontwikkeling van hun taalvaardigheid staat naast de sociaal emotionele ontwikkeling centraal.

Budolijn/sportlijn klik hier voor vidoebeelden
Groep 1 t/m 5 :                               aikido   (energie, balans en beweging)

Groep 6 t/m 8:                                Judo      (fysiek contact en competitie)

Inzet
Judo en aikido zijn relationele verdedigingssporten. Vallen leer je alleen als je partner je vertrouwt. Je tegenstander is in het grootste deel van het gevecht je partner. Daarop ligt in de budolijn het accent. Leerlingen leren elkaar op een andere manier kennen. De vereiste mindset en discipline werkt op den duur een respectcultuur in de hand. In de groepen 1 t/m 5 wordt via aikido ingezet op energie, balans en beweging. In de groepen 6 t/m 8  gaat het meer om het ontdekken van je krachten en het verhogen van de ambitie.

Technieklijn
Groep 1 t/m 8:                                technieklessen

Inzet
Middels technieklessen doen leerlingen spelenderwijs allerlei vaardigheden op waar de 21e eeuw om vraagt. Naast vaktechnische skills staat tevens het ontwikkelen van ICT en communicatieve skills centraal. ICT-geletterdheid of mediawijsheid vergt ook inzicht in wat computers met ons doen. Sinds het schooljaar 2015-2016 is in de Technieklijn een volledige Legoleerlijn opgenomen.

Cultuurlijn
Groep 1 t/m 8:                                drama/muzieklessen

Inzet
Om de creativiteit van leerlingen te bevorderen en ze op artistiek gebied hun talenten te laten ontwikkelen kan er uit een breed palet lessen gekozen worden. Deze leerlijn is door de SKVR i.s.m. RVS is ontwikkeld om de andere leerlijnen te versterken.

Website: OBS de Globe