Wat is het Vakhuis?
Het Vakhuis is een buurthuis waar uw kinderen in hun vrije tijd verschillende vakken leren: hout en techniek, zorg en gezondheid, computers en cultuur. Zo maken ze kennis met beroepen waar in Rotterdam veel werk in is. Het Vakhuis is voor de kinderen van groep 7 en 8 van PCB Oranjeschool, CBS De Sleutel en OBS Bloemhof. Het is een goede voorbereiding voor later, de middelbare school, stages en een baan.

Waarom?

In het Vakhuis leert uw kind door met handen, hart en hoofd dingen te maken! Leermeesters en -juffen helpen uw kind met bijvoorbeeld het bouwen van een stoel, een robot, een computerspelletje. En uw kind kan er een muziek-instrument bespelen, zingen, dansen, koken en het EHBO-jeugddiploma halen. Voor elk werkstuk dat helemaal af is, krijgt uw kind een certificaat waarop staat wat uw kind allemaal kan.

En wat kan u als ouder doen?
U moet uw kind wel inschrijven voor het Vakhuis. En uw kind moet elke week komen. U kunt natuurlijk altijd komen kijken en u bent altijd van harte welkom bij de presentaties. Wilt u zelf in het Vakhuis iets leren aan de kinderen, bijvoorbeeld een fiets repareren of een speciale cake bakken, neem dan alstublieft contact met ons op.

Wanneer?
Dinsdag, donderdag en/of vrijdag

Hoe laat?
16.15 uur – 17.45 uur. Om 16.00 uur vertrekken we van de schoollocatie.
Om 17.45 uur kunt u uw kind weer ophalen bij het Vakhuis.

Waar?
Het Vakhuis is in het nieuwe gebouw van: Rotterdams Vakcollege De Hef, Slaghekstraat 221.

Inschrijven?

Inschrijven gaat via de school. Informatie over de start, het rooster en inschrijven krijgt u van de klassendocent van uw kind. Het is gratis en uw kind mag één, twee of drie dagen per week komen.

Team
Ans Stolk, Amin Talagani, Aetzel Griffioen
Tel: 010-4408500

Het Vakhuis: niet chillen, maar skillen.

Het Vakhuis is een ruimte in Bloemhof-Noord waarin 10-14 jarigen, in het verlengde van Fysieke Integriteit, hun eerste structurele ervaring opdoen met vakskills om hun beroepskeuze voor te bereiden en het gat tussen het primaire en voortgezette onderwijs waar voortijdige schoolverlaters in vallen, te dichten. Zoals Fysieke Integriteit aansluit op het JOS programma Beter Presteren, zo sluit het Vakhuis aan bij Aanval op Uitval. Het Vakhuis is geen kinderopvang of chillplek, evenmin een wijkschool of een vakschool. Het vakhuis is een buitenschoolse faciliteit, maar heeft het karakter van het vroegere buurthuis.

De inzet is een vakmatig gerichte, maar speelse exploratie van gezondheid, duurzaamheid en vakmanschap op vier velden: techniek (electrotechniek/kleinmetaal), zorg/gezondheid, ICT en cultuur. Zo wordt leerlingen van scholen en kinderen uit de wijk de gelegenheid geboden om zich speels, maar ambitieus algemeen te oriënteren op vakmanschap binnen een cultuurmaatschappelijke context. Soft skills, generieke competenties en basale vakcompetenties staan centraal.

Doelgroep zijn 10-14 jarigen: basisschoolleerlingen bovenbouw en leerlingen uit de onderbouw VMBO en buurtjongeren met een zelfde achtergrond. Zij volgen clinics van 6 weken die altijd afgerond worden met concrete werkstukken die openbaar gepresenteerd worden. Het personeel bestaat uit leermeesters uit het bedrijfsleven en instellingen, en jongerenwerkers nieuwe stijl. Stage netwerken van het HBO zijn er structureel op aangesloten. Samenwerking wordt gezocht met scholen en ROC’s, bedrijven, de zorgsector, culturele instellingen en het welzijnswerk.

Zie schema #1.

ONTWIKKELINGEN VAKHUIS 2012-2013

Vakhuis Bloemhof: deelname Techniek Toernooi in Science Center Delft (april 2013)
Zes leerlingen van de techniekgroep van het Vakhuis namen afgelopen donderdag deel aan het regionaal Techniek Toernooi in het Science Center in Delft. De wedstrijd, gehouden onder basisschoolleerlingen (groep 1 t/m 8) in Zuid-Holland, stond dit jaar in het teken van energie.

Vol overtuiging gingen ze met hun 3 boten, die ze in het Vakhuis zelf hebben ontworpen, de spannende uitdaging aan om de felbegeerde Techniekprijs in de wacht slepen. Bij het vertrek werden ze enthousiast uitgezwaaid door medeleerlingen die, om ze aan te moedigen, luidkeels met You Tube 'Bloed, Zweet en Tranen" meezongen.  
Onder begeleiding van Vakhuiscoördinator Ans Stolk en techniekdocent Beer Pijpker togen 5 leerlingen van de OBS Bloemhof en 1 leerling van PCB De Sleutel richting Delft. Het Science Center, gehuisvest in een gebouw naast TU Delft, bestaat uit diverse ruimtes waarin technische hoogstandjes zijn opgesteld. "Hé, hier is het net onze ruimte in het vakhuis", riepen een paar leerlingen na het betreden een werkplaatsachtige ruimte. Het maakte allemaal een diepe indruk op ze. 

Leuk om de verschillen in belangstelling te zien. De een is echt benieuwd naar hoe iets werkt en gaat op onderzoek uit, de ander leest eerst of bekijkt de info-filmpjes uitgebreid, een derde gaat meteen aan de slag. Gezamenlijk deden ze mee aan de bouw-workshop: in een kooi een toren bouwen. Twee van hen bestudeerden het technische bord met knoppen en vonden uit waar het om ging: een gebouw bouwen. Daarna met z'n allen uit de kooi en een aardbeving maken: wanneer stort het gebouw in? 

Ook de kermisachtige machines waar ze LEGO prijsjes konden winnen door met een grijper ballen te grijpen en op te tillen vielen in de smaak: cadeautjes voor mijn broertje en zusje, werd er gezegd! De lunch beviel prima, wel eerst vragen of het wel Halal is. Na de mededeling dat het uit de Bloemhofkeuken kwam en door kok Ralph zelf was gemaakt, hapten ze zonder verdere vragen vol vertrouwen in de broodjes. 

Wedstrijd
De indeling was op alfabet, dus het Vakhuis kwam erg laat aan de beurt. Een paar van de kids zagen wit van spanning. Ze keken goed naar hun concurrenten en hoe die presteerden. De radarboot met elastiekaandrijving deed het van de 3 het best. Maar de ballonnen waren door de jongens zo immens groot opgeblazen dat de wind er vat op kreeg (wind tegen) en ze uiteindelijk nauwelijks vooruit kwamen. Met deze wind was een zeilboot wellicht het snelst geweest!

Uitslag
De top 10 is net niet gehaald. Wel kregen ze allemaal een medaille, die ze koesteren als de prijs voor hun eigen creativiteit.

Start Blok 3: maart 2013
Eindpresentatie Blok 3: 24 april
Vol trots presenteren zo'n 25 leerlingen de resultaten van hun inspanningen in Blok 3. Voor het eerst deden ook leerlingen van andere scholen uit de omgeving mee. 

Start blok 2: januari 2013

Ondanks het barre winterweer meldden zo'n 30 kinderen zich voor het tweede deel van het Vakhuis. Tijdens deze buitenschoolse activiteit doen de leerlingen van OBS Bloemhof nieuwe skills op of verdiepen eerder opgedane vaardigheden. 

Eindpresentatie blok 1: 18 december 2012 
Op 18 december toonden zo'n 45 deelnemertjes aan het Vakhuis hun eindwerkstuk. In aanwezigheid van ouders en familieleden namen de kinderen aan het eind van de presentatie vol trots een deeldiploma in ontvangst.



Foto's
– Bekijk hier de foto's