Convenant met Hogeschool

2013/10/01

Rotterdam Vakmanstad tekent convenant met Hogeschool Rotterdam
Afgelopen maandag is de samenwerking tussen RVS en de Hogeschool Rotterdam bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant. Ondertekenaars Henk Oosterling van Vakmanstad en Jeroen Oversier, dir. Instituut Sociale Opleidingen (ISO) Hogeschool Rotterdam (HR) spraken hun vertrouwen uit over een constructieve en op termijn intensievere samenwerking. Voorafgaand aan de ondertekening hield Oosterling een presentatie voor alle aanwezigen over de wijze waarop RVS werkt waarna er aan de hand van stellingen werd gedebatteerd. Carla Stolk leidde daarna de ondertekening van het convenant in.

Het eerste concrete resultaat van de uitwisseling zijn de 52 stagiairs van de HR die momenteel meedraaien bij RVS. De afgelopen zes weken zijn ze intensief voorbereid door het volgen van seminars, workshops en kennismaking met diverse spelers uit het 'veld' zoals OBS Bloemhof, Bureau Frontlijn, JOLO, De Katrol en Creatief Beheer. De studenten worden ingezet bij het project Huiswerkklassen van RVS in de wijken Bloemhof en Carnisse.

Het gezelschap werd verrast door de komst van Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Pastors benadrukte in zijn speech het belang van RVS in de wijk. Hij constateert een uittocht van degenen die wel vooruitgaan en zich verder ontwikkelen. Zij verruilen dan al snel Zuid voor betere wijken. Het moet anders, volgens hem.

"Alle partijen moeten de krachten bundelen en samenwerken, werkgever, uitkeringsinstanties, primair en voortgezet onderwijs maar ook het hoger onderwijs dat in Zuid gevestigd is en die er nu expliciet voor kiezen om mee te doen." De focus ligt volgens Pastors op onderwijs, werkgelegenheid en op langere termijn wonen. "Scholing is cruciaal en daarbij kunnen de studenten van de HR een belangrijke rol spelen. Zowel scholen als ouders hebben hulp nodig en die moet van buiten komen. Hulp die de leerlingen net het extra biedt waardoor ze wel hun school afmaken en nadenken over hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Dat is een zaak van deze maatschappij om met elkaar die hulp te bieden. Het is ook de uitdaging voor de huidige samenleving om juist in wijken als Zuid  een ander soort onderwijssysteem aan te bieden in plaats van de standaard manier met z'n bekende mislukkingen. De samenwerking met de HR is hierbij hard nodig", zo meent hij. 

Ook Peter de Regt, voorzitter van het bestuur van RVS sprak zijn waardering uit over de samenwerking. Zowel hij als de directeur van de HR Jeroen Oversier, wezen de studenten op het belang van zo'n uniek project als RVS en dat het voor hen een uitdaging moet zijn om te mogen participeren in zo'n bijzonder onderwijsexperiment.

Foto's
– Bekijk hier het fotoalbum