De nieuwe burger is intervidu

2014/03/27

(Gebrek aan) sociale cohesie, ook wel ‘het cement van de samenleving’ genoemd, wordt vaak omschreven als het belangrijkste maatschappelijke thema van deze tijd. Samen_Leven is een journalistiek project van de Limburgse kranten Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad dat, over een langere periode, de hechtheid van de Limburgse samenleving wil toetsen, van het niveau van gezin en familie via verenigingen en organisaties tot de Limburgse maatschappij als geheel. Op 1 februari verscheen, na een interview met Henk Oosterling het volgende artikel in De Lmburger: 'De nieuwe burger is intervidu'. Iedereen is verbonden met anderen via netwerken op school, thuis, op het werk. Lokaal en globaal. Het individu wordt meer en meer ‘intervidu’.
Daar moeten ‘skills’, vaardigheden voor worden ontwikkeld. Denker en doener Henk Oosterling begeleidt in Rotter- dam met succes leerlingen van basis- scholen en mbo’s daarbij.

Lees hier het artikel: nieuweburgerisintervidu.pdf