2014/04/03 ⋅

Het belang van vakmanschap in het onderwijs

Henk Oosterling geeft een lezing voor de docententeams van de technische opleidingen van de ROC’s Zadkine en Albeda College. Henk licht het belang toe van het terugbrengen van vakmanschap in de opleiding als voorbereiding op het bedrijfsleven. Naast specifieke vakskills, wil RVS duurzaamheid en sociale en communicatieve skills systematisch aanleren en zich bezighouden met het weven van een fijnmazig stagenetwerk in techniek en zorg. Dat is de programmatische inhoud van het RVS concept Vakwerf.