‘Zeer inspirerend’, zo noemden de directeuren van de ROC’s Zadkine en Albeda College de lezing van Henk Oosterling op 3 april. Oosterling sprak het docententeam Techniek & Technologie van beide opleidingen toe tijdens een gezamenlijke studiedag over het samenwerkingsproces van de onderwijsinstellingen. 
Hij benadrukte het belang van het terugbrengen van vakmanschap in de opleiding als voorbereiding op het bedrijfsleven. Naast specifieke vakskills, wil RVS duurzaamheid en sociale en communicatieve skills systematisch aanleren en zich bezighouden met het weven van een fijnmazig stagenetwerk in techniek en zorg. Deze ambitie is verwerkt in de programmatische inhoud van het RVS concept Vakwerf.