Verkenning Technologische Innovaties voor het fysieke domein

Henk Oosterling doet mee aan een expertbijeenkomst van De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)  in het kader van de 'Verkenning Technologische Innovaties voor het fysieke domein'

Locatie: Antropia, Driebergen