Stichting Vakmanstad
Strevelsweg 700 - 315
3083 AS Rotterdam
Tel.: 010-4408500
info@vakmanstad.nl

BTW-nr NL 8230.96.294B01
KvK Rotterdam 511.06.418Stichting Vakmanstad (RSIN 823096294)
Stichting Vakmanstad is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Vakmanstad, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

Doelstelling
Vanuit een integrale visie een breed begrip van duurzaamheid en intercultureel vakmanschap uitdragen en lokaal in en rond het reguliere onderwijs praktijken en trajecten realiseren waarin dit gestalte krijgt.

Actueel beleidsplan
Voor ons actueel beleidsplan 2016-2020 klik hier.

Samenstelling van het bestuur
Voor de samenstelling van ons bestuur klik hier.

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Vakmanstad bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn allen onbezoldigd actief. Aangezien Vakmanstad vanwege haar activiteiten niet onder een collectieve cao valt, is voor het beloningsbeleid van het personeel de CAO Welzijn als leidraad genomen.

Vertrouwenspersoon
Heeft u vermoeden van een misstand, een klacht of wilt u een melding doen van ongewenst misbruik? Dan kun u dit melden bij één van de vertrouwenspersonen van Rotterdam Vakmanstad.

U kunt uw contactgegevens en een heldere omschrijving van uw klacht sturen naar één van onze vertrouwenspersonen Anky Romeijnders of Rowdy Schouten(vertrouwenspersoon@vakmanstad.nl), die tevens bestuursleden zijn van Rotterdam Vakmanstad. Uw klacht zal zo objectief mogelijk worden beoordeeld. 

Jaarverslag
Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en een samenvatting van de balans en de staat van baten en lasten verwijzen wij u graag naar onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
 Jaarverslag 2016