Veel gestelde vragen

Organisatie

1. Wat doet Rotterdam Vakmanstad precies?
RVS werkt vanuit de wijken in Rotterdam-Zuid en staat een integrale aanpak voor, waarin economische, educatieve, sociale en culturele trajecten aan elkaar worden geknoopt in netwerken. Het overkoepelende doel is het versterken en vergroten van de ontplooiingskansen en talenten van Rotterdammers, waarbij de nadruk ligt op jongeren. Vakmanschap of skills staan centraal.

2. In welke gebieden is Rotterdam Vakmanstad actief?
Rotterdam Vakmanstad is actief in de wijken Bloemhof, Feijenoord en Carnisse.

3. Kan een school Rotterdam Vakmanstad inhuren?
Een school kan zich aanmelden om aan te sluiten bij de programma's van Rotterdam Vakmanstad en gebruik maken van enkele of alle onderdelen. De school zal echter zelf voor financiering moeten zorgdragen. Eén van de mogelijkheden is het opnemen van RVS activiteiten binnen het Verlengde DagArrangement van de Brede school.

4. Met wie werkt Rotterdam Vakmanstad samen?
Rotterdam Vakmanstad werkt met diverse organisaties (wooncorporaties, deelgemeenten, zorginstellingen, onderwijsorganisaties) uit de verschillende wijken samen.

5. Werkt Rotterdam Vakmanstad ook met vrijwilligers?

Rotterdam Vakmanstad werkt regelmatig met vrijwilligers die gekwalificeerd zijn om deel te nemen aan de projecten. De focus ligt hierbij op vakmanschap in techniek, zorg en ICT.

Intern
Werkwijze


Fysieke Integriteit

6. Wat is Fysieke Integriteit?
Een van de trajecten waarmee Rotterdam Vakmanstad succes boekt heet ‘Fysieke Integriteit’: versterking van geestelijke, sociale en lichamelijke gezondheid. Dit ontwikkelingstraject is in het schooljaar 2008-2009 in het kader van Pact op Zuid op openbare basisschool Bloemhof in Rotterdam Zuid uitgezet. Dit traject is in samenwerking met de Erasmus Universiteit (Faculteit Wijsbegeerte) en het Verweij-Jonker Instituut wetenschappelijk gemonitord.

7. Wat doet Fysieke Integriteit?
Fysieke Integriteit maakt zich met de Kooklijn sterk voor het terugdringen van overgewicht en zwaarlijvigheid door de kinderen gezond te leren eten. De Judolijn moet het onderling pestgedrag en agressie, opheffen sociaal isolement verminderen en het transformeren van een negatief zelfbeeld naar een positieve.

8. Kan je ook een deel van Fysieke Integriteit uitvoeren?
Een school kan bepalen om maar gedeeltelijk mee te doen aan enkele onderdelen van het traject Fysieke Integriteit.

9. Is judo wel goed voor kinderen?
Judo is goed voor het versterken van de totale fysieke conditie, het versterken van zelfvertrouwen, het respect leren hebben voor de ander en het versterken van een positief zelfbeeld.

Intern
Fysieke Integriteit