De oprichting

Het verhaal van Vakmanstad

In 2008 richt universitair hoofddocent filosofie Henk Oosterling Rotterdam Vakmanstad op. Aan de faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit heeft hij dan al meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek naar emancipatie, integraliteit en duurzaamheid geproduceerd. Deze bevindingen bundelt hij in ‘Kleurloos Rotterdam 2025′ , de Stadslezing van 2004. Er is al een mismatch tussen de resultaten waar het onderwijs op stuurt en de skills die jongeren nodig hebben om goed samen te kunnen leven en werken. De politieke nadruk op preventie helpt deze mismatch niet.

  • Henk Oosterling

Henk ziet hier kansen voor een breed maatschappelijke nadruk op het ontwikkelen van skills en buurten, beide met een ecologische invalshoek. De gemeente, woningcorporaties en onderwijsbesturen haken aan en vragen Henk om zijn visie concreet te maken voor het gebiedsontwikkelingsproject Pact op Zuid. Hij betrekt jongeren bij verschillende projecten en samen bouwen zij aan een nieuw vertrouwen. Jongeren zijn in de grond actief. Als je ze ook zo benadert en aanhaakt bij hun interesses kan je samen nieuwe mogelijkheden verkennen. Als je vooral problemen de kop in wilt drukken, zet je de boel juist vast.

In 2008 begint de samenwerking met de eerste basisschool. Vakmanstad wordt een klein team van docenten dat in drie jaar het wetenschappelijk gemonitorde traject Fysieke Integriteit neerzet: judo, koken en samen eten, natuurbeleving, samen filosoferen en cultuur in groep 6, 7 en 8. Het project verloopt positief. Nieuwe partnerscholen haken aan, waaronder ook een middelbare school. Het Vakhuis wordt geboren. Basisschoolleerlingen volgen er workshops cultuur, techniek, gezond en media na, en middelbare scholieren onder, schooltijd. Met de Vakwerf laat Vakmanstad zien wat er mogelijk is in het beroepsonderwijs. Verder gaat Vakmanstad samenwerken met de IMC Weekendschool en wordt Fysieke Integriteit uitgebreid met huiswerkklassen en een Brede Vakantieschool.

Op basis van het onderzoek naar het programma op de basisscholen en evaluaties met de partners besluit Rotterdam Vakmanstad te gaan focussen op het programma Doen-denken en het Vakhuis. Techniekles gaat ook onder schooltijd gegeven worden, de leerlijnen Doen-denken worden ontwikkeld, een eigen methodiek ouderbetrokkenheid, en het backoffice ontzorgt scholen van zaken als roostering en vervanging bij uitval van docenten en assistenten. De organisatie staat. Medio 2016 draagt Henk het directeursstokje over aan Rachid el Ousrouti. Henk neemt zitting in de Raad van Advies.