Voortgezet onderwijs

Waar ligt jouw talent?

Het Vakhuisprogramma voor het voortgezet onderwijs bestaat uit werkplaatsen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Iedere werkplaats bevat lesmodules waarin duurzaam vakmanschap centraal staat. Hierdoor krijgen leerlingen een beter beeld van hun mogelijkheden en ruimere keuzes voor hun (vervolg)onderwijs en hun beroep. Er kan het hele schooljaar een doorlopend programma worden aangeboden. Het is ook mogelijk te werken in blokken.

Bij het Vakhuis bereiden we jongeren voor op een toekomst in een cyclische, duurzame economie. Door in te zetten op zowel kennis als vaardigheden ontwikkelen jongeren skills waarmee zij later in staat zijn om een bijdrage te leveren aan een gezonde, groene en duurzame lokale en regionale economie.

Wij komen graag langs om een eventuele samenwerking te bespreken. Naast de workshopseries van het Vakhuis helpen wij ook met roostering van vakdocenten en assistenten, verzorgen wij vervanging bij onverhoopte uitval, hebben wij een coördinator Ouderbetrokkenheid, helpen wij waar nodig met aanschaf van gereedschap, kookgerei en ander lesmateriaal, en kunnen wij meedenken over de inrichting van lokalen, keukens en tuinen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met onze coördinator Vakhuis Samantha Soredjo via info@vakmanstad.nl

Samantha Soredjo

Accounthouder & Vakdocent Kook- en Smaaklessen

Dit zijn onze werkplaatsen:

Gezond

De leerlingen leren hoe je gezonder kan worden door bewustwording van het eigen lichaam en functioneren daarvan.
Onze keuzevakken zijn:

 • Kook- en smaakles
 • Yoga
 • Aikido
 • Judo
 • Move It!
 • Weerbaarheidstraining

Cultuur

De leerlingen leren hoe je met actieve kunst je creativiteit kunt vergroten.
Onze keuzevakken zijn:

 • Dans
 • Muziek
 • Storytelling
 • Spoken Word

Techniek

De leerlingen leren hun probleemoplossend vermogen te vergroten.
Onze keuzevakken zijn:

 • Programmeren
 • Robotica
 • Programmeren en wiskunde
 • Houtbewerken
 • Game bouwen
 • Arduino
 • Duurzame technieken
 • 2D/3D ontwerpen en maken

Media

De leerlingen leren hun mediawijsheid te vergroten.
Onze keuzevakken zijn:

 • Mediawijsheid
 • Lob medialeren
 • Foto bewerken
 • E-sports
 • Beats maken
 • Video cv maken

Ondernemen

De leerlingen leren hoe ze zich projectmatig kunnen ontwikkelen.
Onze keuzevakken zijn:

 • Presenteren
 • Organiseren projecten
 • Kritisch denken
 • Ondernemersbeurs: kennismaken met plaatselijke (jonge) ondernemers met mbo opleiding

Het laatste nieuws

Vakmanstad magazine
 • Algemeen

Vakmanstad magazine

Rotterdam Vakmanstad en de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OC&W hebben de handen ineengeslagen en een landelijk magazine gemaakt. Met dit magazine wil...

Vacature Groen docent
 • Werken bij

Vacature Groen docent

Vakmanstad: Filosoferen is burgerschap oefenen
 • Doen-denken

Vakmanstad: Filosoferen is burgerschap oefenen

Vakmanstad verzorgt filosofielessen op verschillende basisscholen in Rotterdam. De kinderen gaan met elkaar in gesprek aan de hand van rustmomenten en duidelijke regels. Dit geeft...

Vakmanstad op de Agnesschool
 • Doen-denken

Vakmanstad op de Agnesschool

De Agnesschool is een katholieke basisschool in de wijk Feijenoord en een van de eerste scholen waar Vakmanstad vaklessen verzorgde. Dit schooljaar bestaat het lesprogramma...