Onderzoek

In 2021 is ons lesprogramma Doen-denken kansrijk bevonden voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de hoofddoelgroep: kinderen met een niet-westerse achtergrond en uit milieus met een lagere sociaal-economische status. Dit was het belangrijkste resultaat van het onderzoek naar Doen-denken dat het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) uitvoerde tussen 2017 en 2019.

Sinds de oprichting hebben wij onderzoekers uitgenodigd om ons van feedback te voorzien. De eerste drie onderzoeken van het Verweij-Jonker Instituut en het onderzoek van Drift (Erasmus Universiteit Rotterdam) vonden plaats tijdens de fases van de opstart, de eerste uitbreiding en het toespitsen van onze activiteiten. De onderzoeksuitkomsten waren vooral kwalitatief van aard en wij gebruikten deze uitkomsten om de organisatie bij te sturen waar nodig.

In het schooljaar 2015-2016 begon de ontwikkeling van de leerlijnen van Fysieke Integriteit, nu Doen-denken. Vakmanstad werd ook partner van een aantal nieuwe scholen. Tussen 2017 en 2019 voerde het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) een nieuw onderzoek uit op twee van onze samenwerkende scholen en op twee controlescholen waar wij niet actief waren.

Enkele andere uitkomsten van het onderzoek zijn dat Vakmanstad zeer gewaardeerd wordt door leerlingen, ouders en directies en dat ook groepsleerkrachten ons waarderen. De organisatie is professioneel bevonden en naast de lessen valt ook de innovatieve aanpak op voor het bevorderen van ouderbetrokkenheid thuis. Qua pedagogische en didactische kwaliteiten scoren onze vakdocenten en assistenten even hoog als groepsleerkrachten. Deze laatsten zien ook dat de ervaringen die leerlingen opdoen tijdens lessen Doen-denken relevant zijn voor de reguliere lessen.

Benieuwd? Bekijk hier de Factsheet

Download
  • pdf
  • 177,72 KB