De oprichting

Het verhaal van Vakmanstad

De aanleiding (2002 – 2004)

Rotterdam Vakmanstad wordt in 2008 opgestart door filosoof en wetenschapper Henk Oosterling. Meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek naar emancipatie, integraliteit en duurzaamheid ligt hieraan te grondslag. Een van die onderzoeken leidt uiteindelijk tot Henks grootste wapenfeit: Rotterdam Vakmanstad. In de periode na de moord op Pim Fortuyn, tussen 2002 en 2004, onderzoekt Henk de ontwikkelingen in de stad van de afgelopen vijftig jaar. In die analyse ziet hij naast kansen voor ecologisch onderwijs en integrale gebiedsontwikkeling, ook een beweging in de vraag naar andere skills op de arbeidsmarkt en het onderwijsaanbod dat daarin tekort schiet. Alle bevindingen bundelt hij in zijn stadslezing van 2004 met de dubbelzinnige titel ‘Kleurloos Rotterdam 2025’.

  • Henk Oosterling

Draagvlak voor de start (2004 – 2007)

Het verhaal prikkelt de zinnen. Onder andere van de politiek, van woningbouwcorporaties en van onderwijsbesturen. Vooral de integraliteit spreekt tot de verbeelding. Henk krijgt de vraag om te onderzoeken hoe de visie concreet uitgewerkt kan worden voor het gebiedsontwikkelingsproject Pact op Zuid. Op dat uitvoeringsgedeelte spitst hij zijn ecosociale onderwijsvisie voor ander vakonderwijs met nieuwe skills toe. Henk blijft ook niet achter zijn bureau zitten, maar gaat de straat op en betrekt jongeren in zijn ideeën en plannen. Het wakkert nóg meer enthousiasme aan bij nóg meer partijen. Pact op Zuid aarzelt geen moment en biedt financiële steun om te starten.

Henk blijft ook niet achter zijn bureau zitten, maar gaat de straat op en betrekt jongeren in zijn ideeën en plannen.

De eerste échte proef op de som (2008)

In 2008 krijgt Henk de kans om samen met directeur Wim Pak op OBS Bloemhof in Rotterdam-Zuid het wetenschappelijk gemonitord driejarig project Fysieke Integriteit te starten. Later wordt dit ‘Doen-denken’ genoemd, een programma waarin kinderen les krijgen in natuurbeleving, koken, techniek, filosofie, judo en cultuur. Het project verloopt positief. Het is het kernstuk van een ecosociale educatie en vorming, die Henk door de hele onderwijscarrière van jongeren heen wil verweven. Rotterdam Vakmanstad is geboren.

De klik met de Verre Bergen (2011)

Na drie jaar, als een nieuwe financiële injectie nodig is, voltrekt zich een wonder. Stichting De Verre Bergen, een organisatie die waardevolle projecten voor jongeren in Rotterdam subsidieert, komt per toeval op het pad van Rotterdam Vakmanstad. Er is meteen een klik. Ondanks de kredietcrisis mag Rotterdam Vakmanstad rekenen op steun en ontvangt van 2012 tot 2015 subsidie. De weg naar nieuwe mogelijkheden en uitbreiding ligt open.

Groei (2012 – 2016 )

Vruchtbare jaren volgen. Meer basisscholen omarmen het programma Doen-denken en ook op het middelbaar en beroepsonderwijs laat Rotterdam Vakmanstad met het Vakhuis en de Vakwerf zien wat er mogelijk is. Lesprogramma’s worden uitgebreid met huiswerkklassen en een Brede Vakantieschool. Er wordt samengewerkt met IMC Weekendschool. Met ondersteuning van Vogelgezang Foundation verzorgt Rotterdam Vakmanstad ook de Gezonde Lunch op de Agnesschool. Op basis van het onderzoek naar het programma op de basisscholen èn op basis van evaluaties met partners, waaronder scholen en financiers, besluit Rotterdam Vakmanstad om de volgende jaren vooral te focussen op het programma Doen-denken en het Vakhuis.

Verdere professionalisering door focus (2016 – 2018)

Half 2016 treedt Henk terug als directeur. Hij wil het rustiger aan doen. Bovendien heeft het onderwijsconcept zich bewezen. Hij draagt in 2016 het directeursstokje over aan Rachid el Ousrouti die vanaf 2012 als zakelijk leider verbonden is aan Rotterdam Vakmanstad. De methodeontwikkeling draagt Henk over aan Aetzel Griffioen. Henk blijft nog twee jaar aan als adviseur. In juni 2018 neemt Henk officieel afscheid. Met Rachid wordt een nieuw hoofdstuk geschreven van het verhaal van Rotterdam Vakmanstad. Sinds 2016 wordt hard gewerkt aan de verdere professionalisering van Rotterdam Vakmanstad. Rotterdam Vakmanstad is klaar voor de toekomst.

Meer weten over de aanleiding en ontwikkeling van Rotterdam Vakmanstad? Lees dan hieronder verder.

De oprichting

Het verhaal van Vakmanstad

De aanleiding en de ontwikkeling van Rotterdam Vakmanstad.