Het lesprogramma

Tuin- en natuurles:
groep 1 t/m 8

Kook- en smaakles:
groep 3 t/m 8

Judo/Aikidoles:
groep 3 t/m 8

Filosofieles:
groep 3 t/m 8

Techniekles:
groep 3 t/m 8