Waarom zet Vakmanstad zich in voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?

Met wat je op jonge leeftijd leert leg je het fundament voor de vaardigheden en kennis die je later opdoet. Dat geldt voor de basisvakken rekenen en taal, maar ook voor de niet-cognitieve vaardigheden. Om die reden zetten wij ons bij Vakmanstad in voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de kinderen een beter toekomstperspectief biedt en op die manier bijdraagt aan de kansengelijkheid van kinderen in Rotterdam.