Waarom zit Vakmanstad alleen in Rotterdam-Zuid?

Vakmanstad is opgericht voor en in Rotterdam-Zuid door filosoof Henk Oosterling. In de periode 2004-2007 ontwikkelde hij voor het gebiedsontwikkelingsproject Pact op Zuid een ecosociale onderwijsvisie voor de scholen op Zuid. Dit leidde tot de oprichting van Rotterdam Vakmanstad en de samenwerking met scholen in Rotterdam-Zuid. In de jaren die volgden hebben we de focus gelegd op het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het programma. Nu hebben we een programma van hoge kwaliteit en willen we het programma beschikbaar maken voor meer kinderen in Rotterdam, ook buiten Rotterdam-Zuid.