Wat zijn sociaal-emotionele vaardigheden?

In de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden leren kinderen emoties begrijpen en ermee omgaan, doelen te stellen en verantwoorde beslissingen te nemen. Ze krijgen inzicht in de gevoelens van zichzelf en van de ander en ze leren met die gevoelens omgaan.

Vakmanstad besteedt tijdens de lessen in ieder geval aandacht aan de volgende sociaal-emotionele doelen:

• Omgang met elkaar: herkennen en erkennen van verschillen, empathie.
• Communicatie: vreedzame communicatie en kritische zelfreflectie.
• Conflicthantering: relaties hanteren, emoties uiten en frustraties hanteren.
• Samenwerken: werkhouding.
• Zelfvertrouwen: geloof in eigen kunnen.
• Zelfwaardering: leerlingen voelen zich niet uitgesloten en nemen ook geen slachtofferrol aan.
• Motivatie: intrinsieke motivatie. Leerlingen hebben zicht op wat er is en mogelijk is.