Onderwerp: Scholen

Uit hoeveel lessen bestaat het programma Doen-denken?

Het programma Doen-denken loopt het hele schooljaar door. 40 weken lang krijgen leerlingen maximaal 5 uur extra les per week. Dat is uit iedere leerlijn...

Hoe krijg ik Vakmanstad op mijn school?

Wil je Vakmanstad bij jou op school? Neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. We gaan graag in gesprek over de wensen en mogelijkheden...

Is Vakmanstad ook voor scholen in de rest van Rotterdam?

Het programma van Vakmanstad is relevant voor alle kinderen. Ook in de rest van Rotterdam gaan we graag in gesprek met scholen die interesse hebben...

Waarom zit Vakmanstad alleen in Rotterdam-Zuid?

Vakmanstad is opgericht voor en in Rotterdam-Zuid door filosoof Henk Oosterling. In de periode 2004-2007 ontwikkelde hij voor het gebiedsontwikkelingsproject Pact op Zuid een ecosociale onderwijsvisie voor...

Wat doet Vakmanstad aan ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk deel van onze programma’s. Vakmanstad laat ouders en verzorgers op creatieve manieren zien en ervaren wat de kinderen doen en leren:...

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Waarom zit Vakmanstad alleen in Rotterdam-Zuid? Vakmanstad is opgericht voor en in Rotterdam-Zuid door filosoof Henk Oosterling. In de periode 2004-2007 ontwikkelde hij voor het gebiedsontwikkelingsproject Pact...

Voor welke leeftijd is Vakmanstad?

Vakmanstad heeft lessen voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Kan ik lesmateriaal bij Vakmanstad bestellen?

Het lesmateriaal wordt door de vakdocenten van Vakmanstad ontwikkeld en gebruikt in de lessen. Dit lesmateriaal is niet los verkrijgbaar.