Onderwerp: De filosofie

Waarom zet Vakmanstad zich in voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?

Met wat je op jonge leeftijd leert leg je het fundament voor de vaardigheden en kennis die je later opdoet. Dat geldt voor de basisvakken rekenen en taal, maar ook voor de niet-cognitieve vaardigheden. Om die reden zetten wij ons...

Wat zijn sociaal-emotionele vaardigheden?

In de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden leren kinderen emoties begrijpen en ermee omgaan, doelen te stellen en verantwoorde beslissingen te nemen. Ze krijgen inzicht in de gevoelens van zichzelf en van de ander en ze leren met die gevoelens omgaan....

Waarom onderwijs in duurzaamheid en gezonde leefstijl?

Een gezonde leefstijl en een duurzame wereld vergroot de kansen van ieder kind. Onze samenleving verandert razendsnel. Daarmee groeit ook het besef dat we met onze levensstijl onze aarde overbelasten. In Rotterdam zien we steeds meer initiatieven om de leefomgeving...

Wat is de ecosociale cirkel?

De ecosociale cirkel bestaat uit onze vijf leerlijnen Groen, Gezond, Sport, Techniek en Denken. Het gaat uit van het principe dat leerlingen leren door te schakelen tussen denken en doen. Leerlingen gaan bewegen bij judo. Door het bewegen krijgen zij...

Wat is ecowijsheid?

Ecowijsheid gaat over relaties en jouw plaats daarin. Wat is het effect van jouw handelen op jezelf, op de ander en op de wereld? Hoe ga jij om met het gedrag van een ander en met alles wat de wereld...

Wat is ecowijsheid?

Ecowijsheid gaat over relaties en jouw plaats daarin. Wat is het effect van jouw handelen op jezelf, op de ander en op de wereld? Hoe ga jij om met het gedrag van een ander en met alles wat de wereld...