• Doen-denken

Vakmanstad op de Jacobusschool

Op 31 augustus 2020 startten het Doen-denken lesprogramma en de naschoolse lessen van Rotterdam Vakmanstad op KBS Jacobus (Jacobusschool) in Hoogvliet. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Hoe is het begonnen, hoe gaat het en wat vindt directeur Maike Verboon van de nieuwe ontwikkelingen op haar school?

De samenwerking begon voor beiden op een mooi moment. De Jacobusschool was op zoek naar een ervaren en betrouwbare partner om de leerlingen naast de reguliere lessen inhoudelijk en betekenisvol onderwijs aan te bieden voor een brede ontwikkeling. Vakmanstad op zijn beurt wil graag meer kinderen bereiken met het geprofessionaliseerde lesprogramma. Inhoudelijk sluiten de werkwijzen om de leefwerelden van leerlingen te vergroten goed bij elkaar aan. Het thematisch werken in de leerpleinen en de transparante inrichting van de lesruimten op de Jacobusschool past bij de integrale visie van Vakmanstad die het fysieke, mentale, sociaal emotionele en ecologische met elkaar verbindt.

In de gesprekken tussen Rotterdam Vakmanstad en de Jacobusschool werd snel duidelijk dat de school structurele aandacht wil besteden aan leerlingen wiens potentie niet (altijd) via het reguliere programma zichtbaar wordt. Hoe aan deze behoefte voldaan kan worden, illustreerde een leerling meteen tijdens de eerste schoolweken. Waar hij tijdens de reguliere lessen moeite had om de aandacht erbij te houden en mee te komen, bloeide hij op tijdens de judolessen. Hij vond het leuk, deed mee en wilde meer leren. Vervolgens nam de school deze belangrijke ervaring mee in het portfolio van de leerling. Op deze manier konden de ouders hier ook kennis van nemen en dit verder bespreken met hun kind en met de leerkracht.

Maike Verboon schetst desgevraagd een dynamisch beeld van wat er op haar school is veranderd sinds de komst van de vakdocenten. Er wordt gewerkt aan de aanleg van de lestuin en de keuken wordt klaargestoomd voor de kooklessen. Hier kunnen straks per les ongeveer 15 kinderen lekkere gezonde maaltijden bereiden. Ook komt er een echte horecahoek waar de kinderen kunnen oefenen met bijbehorende taken zoals tafeldekken. Maike vertelt dat ze bij de kinderen veel motivatie ziet om naar de vaklessen te gaan. Daar zijn ze vervolgens zo geconcentreerd bezig dat ze daarna uitgelaten die lessen uit komen. Zo willen ze bijvoorbeeld na de technieklessen graag laten zien wat ze hebben geleerd over Stop Motion. Dat ziet er druk uit maar is volgens de directrice een fijne drukte die volgt op inspanning. Een andere observatie is het verschil in gedrag tussen de kinderen die aan het begin van het schooljaar Judo hebben gehad en de kinderen die deze lessen nog moeten krijgen. De eerste groep heeft inmiddels gedeelde ervaringen in de judolessen opgedaan en accepteert volgens haar wat meer van elkaar.

Vanuit haar kamertje heeft Maike uitzicht op de groenlessen en de voorbereidende activiteiten. Regelmatig hoort ze enthousiaste kinderstemmen roepen wat ze nu weer hebben ontdekt: “Ik heb een worm, kom kijken!”. Samen met de grote natuurtaferelen op de verschillende muren in de school komt groen zo op verschillende manieren steeds meer de school in. “Natuurlijk zijn er dingen die nog beter kunnen en zonder Corona en alle lockdowns waren we waarschijnlijk verder geweest met de borging van het lesprogramma binnen de school”. Een aspect daarvan is de start die er is gemaakt met de inhoudelijke uitwisseling tussen de reguliere lessen en de vaklessen. Door bijvoorbeeld de woordenschat woorden te integreren in de vaklessen en de lesplanningen van de vakdocenten te delen met de groepsleerkrachten.

De Jacobusschool is er klaar voor om verder te verbreden door ook de Filosofie leerlijn straks  op te nemen in het programma. Dit betekent dat het volledige Vakmanstad lesprogramma en, in de woorden van Maike, daarmee alle aspecten van het doen en denken vertegenwoordigd zullen zijn in de school. Dit alles maakt dat zij de samenwerking en de toekomst positief tegemoet ziet.

Het laatste nieuws

Conversatiestarter: Handboek ouderbetrokkenheid Rotterdam Vakmanstad
  • Algemeen

Conversatiestarter: Handboek ouderbetrokkenheid Rotterdam Vakmanstad

Dit jaar verscheen Conversatiestarter. Een handboek dat beschrijft op welke manier wij vormgeven aan ouderbetrokkenheid.

Jaarverslag 2021-2022 ‘Duurzame groei’
  • Algemeen

Jaarverslag 2021-2022 ‘Duurzame groei’

Lees hier ons jaarverslag van 2021-2022

Vakmanstad op de Johannes Martinusschool
  • Doen-denken

Vakmanstad op de Johannes Martinusschool

Vanaf het schooljaar 2021/2022 verzorgt Vakmanstad verschillende vaklessen op de Johannes Martinusschool. Een school voor speciaal basisonderwijs in het centrum van Rotterdam en met een...

Vacature invaldocent
  • Werken bij

Vacature invaldocent

Vakmanstad zoekt invaldocenten die ervaring hebben in het basisonderwijs.