• Doen-denken

Vakmanstad op de SBO Laurens-Cupertino

Sinds dit schooljaar verzorgt Vakmanstad vaklessen op de Laurens-Cupertino, een RVKO school voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Hillesluis, Rotterdam-Zuid. Naast de techniek-, kook- en tuin- en natuurlessen begeleiden vakdocenten wekelijks een zogenaamde meiden- en jongensclub bestaande uit kinderen uit groep 7 en 8. Hier krijgen zij lesonderdelen uit de leerlijnen Techniek, Gezond en Groen. Adjunct-directeur Anouk van Gent vertelt over de visie van de school en over hoe Vakmanstad hierbij past.

Het eerste wat bij binnenkomst opvalt aan de school is de ruimtelijkheid, de vele lichtinval en de prominente plek die de natuur inneemt door middel van de muurbedekking en het materiaalgebruik. Er zijn veel zithoekjes waar de kinderen rustig kunnen werken of zich even kunnen terugtrekken en er is een dakterras met beplanting, kippen en konijnen. Tijdens de Vakmanstadlessen kunnen de kinderen als ware professionals aan het werk. De school beschikt over een groot technieklokaal met stevige werkbanken en een keuken waar de kinderen op een prettige en veilige manier samen kunnen koken.

Anouk van Gent heeft ruime ervaring binnen het speciaal basisonderwijs en vat samen hoe zij de kinderen beschouwt; als talentvolle en pure kinderen die net wat extra ondersteuning nodig hebben. “De zienswijze vanuit het team is dat de labels die vaak al op de kinderen zijn geplakt nooit een conclusie mogen vormen, hooguit een hulpmiddel om dingen te verduidelijken en om tot nog beter en passend onderwijs te komen.” Hiertoe heeft de school, naast het onderwijs, een totaalaanbod met onder andere een kindercoach, weerbaarheidstrainer, schoolmaatschappelijk werker, logopedie en oefentherapie.

De keuze voor Vakmanstad komt vanuit de wens om te werken met een professionele en ervaren partij en vanuit de visie van de school over geïntegreerd en handelend leren. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld taal- en rekenonderwijs terugkomt bij het koken en dat de kinderen juist hun talenten buiten het reguliere reken- en taalonderwijs kunnen ontdekken en uitbouwen. Zo zien de docenten al veel talenten tot bloei komen binnen de technieklessen. Dat de lessen in kleine groepen worden aangeboden maakt dat er meer aandacht is voor de individuele ontwikkeling van de kinderen. Ook ervaren de kinderen de vaklessen als een fijne afwisseling op een schooldag.

De relatie met de ouders is belangrijk voor het schoolteam. Dit uit zich in een open houding waarbij ouders altijd even binnen mogen stappen en in de zichtbaarheid van de leerkrachten en directie op het schoolplein. Ook wordt er veel informatie en beeldmateriaal gedeeld vanuit de lessen via de schoolapp. Hier is circa 90% van de ouders op aangesloten.

Voor de toekomst ziet Anouk veel mogelijkheden voor versterking van de samenwerking tussen de Laurens-Cupertino en Vakmanstad.  Zo kunnen de reguliere lessen en de vaklessen nog meer met elkaar verweven worden en gaan de portfolio’s een grote rol spelen in het in beeld brengen van de ontwikkelingen van de kinderen.

Het laatste nieuws

Vakmanstad magazine
  • Algemeen

Vakmanstad magazine

Rotterdam Vakmanstad en de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OC&W hebben de handen ineengeslagen en een landelijk magazine gemaakt. Met dit magazine wil...

Vacature Groen docent
  • Werken bij

Vacature Groen docent

Vakmanstad: Filosoferen is burgerschap oefenen
  • Doen-denken

Vakmanstad: Filosoferen is burgerschap oefenen

Vakmanstad verzorgt filosofielessen op verschillende basisscholen in Rotterdam. De kinderen gaan met elkaar in gesprek aan de hand van rustmomenten en duidelijke regels. Dit geeft...

Vakmanstad op de Agnesschool
  • Doen-denken

Vakmanstad op de Agnesschool

De Agnesschool is een katholieke basisschool in de wijk Feijenoord en een van de eerste scholen waar Vakmanstad vaklessen verzorgde. Dit schooljaar bestaat het lesprogramma...