Anbi en jaarverslag

Anbi en jaarverslag
Jaarverslag 2020-2021

Samen groeien

Doelstelling

Vakmanstad wil kinderen en jongeren in staat stellen om zich te ontplooien. Wij willen dit bereiken door educatieve programma’s te ontwikkelen, waarbij kinderen en jongeren worden uitgedaagd om hun kennis uit te breiden en vaardigheden te verbeteren. Nauwe samenwerking met scholen, ouders en leerlingen is daarbij een voorwaarde. Tijdens onze programma’s ontdekken jongeren en kinderen wie ze zijn, waar ze voor staan en waar hun talenten liggen. We bieden hen de ruimte, letterlijk en figuurlijk, om die talenten te ontplooien.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Rotterdam Vakmanstad bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn allen onbezoldigd actief. Aangezien Rotterdam Vakmanstad vanwege haar activiteiten niet onder een collectieve cao valt, is voor het beloningsbeleid van het personeel de CAO Welzijn als leidraad genomen.

Vertrouwenspersoon

Heb je vermoeden van een misstand, een klacht of wil je een melding doen van ongewenst misbruik? Meld dit dan bij één van de vertrouwenspersonen van Rotterdam Vakmanstad: Anky Romeijnders of Rowdy Schouten. Stuur een heldere omschrijving van je klacht, vermoeden of melding naar vertrouwenspersoon@vakmanstad.nl. Je klacht zal snel in behandeling worden genomen en zo objectief mogelijk worden beoordeeld.

Jaarverslag-Rotterdam-Vakmanstad-2020-2021

Download
 • pdf
 • 6,94 MB

Jaarverslag-Rotterdam-Vakmanstad-2019-2020

Download
 • pdf
 • 5,78 MB

Jaarverslag-Rotterdam-Vakmanstad-2018-2019

Download
 • pdf
 • 7,18 MB

Jaarverslag Rotterdam Vakmanstad 2018

Download
 • pdf
 • 3,38 MB

Jaarverslag Rotterdam Vakmanstad 2017

Download
 • pdf
 • 8,60 MB

Jaarverslag Rotterdam Vakmanstad 2016

Download
 • pdf
 • 12,72 MB

Jaarverslag Rotterdam Vakmanstad 2015

Download
 • pdf
 • 3,74 MB

Beleidsplan Rotterdam Vakmanstad 2021-2025

Download
 • pdf
 • 155,15 KB